PROGRAM TACHOSCAN® CONTROL

Program TachoScan® Control je verzija programske opreme namenjena kontrolnim organom. Ta verzija programa je priznana in izbrana s strani kontrolnih in nadzornih organov Evrope.

Trenutno to programsko opremo uporabljajo:

 • BAG – Nemški inšpektorat za cestni promet,
 • ITD – Inšpektorat za cestni promet na Poljskem,
 • PIP – Državni inšpektorat za delo na Poljskem,
 • Policija Češke Republike,
 • ARR – Romunski prometni inšpektorat,
 • VKTI – Litvanski cestni prometni inšpektorat,
 • AKTI – Latvijski Motor prometni inšpektorat,
 • Tööinspektsioon – Inšpektorat cestnega prometa Estonije,
 • Inšpektorat za delo Estonije in Litve,
 • Mejna straža na Poljskem,
 • Carinska zbornica Poljske,
 • UK Policija (Manchester)……

Programska oprema TachoScan® Control vsebuje garancijo, ki zagotavlja posodobitve za spreminjajoče se predpise, ter servisiranje in dostopno pomoč.

Prednosti programa TachoScan® Control:

18 vrst opozoril o možnih manipulacijah z tahografi in voznikovimi karticami.

Diagram hitrosti iz digitalnega tahografa s poročilom ( ki se uporablja v primeru preiskave prometne nesreče).

Celotna analiza kršitev delovnega časa v skladu z zakonodajo (Uredba 561/2006, Reg. 1073/2009 in AETR) z načinom (Direktiva 2009/5/ES).

Seznam »zelo resnih kršitev« (Uredba 1071/2009, Priloga IV) – zgenerirani in avtomatično označeni z rdečo barvo.

Grafični prikaz 7 tednov – 28 dni, za lažji in hitrejši nadzor tedenskega počitka.

Poročilo prikaže vsa obdobja manjkajočih podatkov za voznika (zgenerirani samodejno).
Kompletno preverjanje digitalnih podpisov podatkov iz kartic in digitalnih tahografov.

Dnevni , tedenski in mesečni grafični prikaz dejavnosti voznika.
Zgodovina vnosa lokacij (vnos na začetku in ob koncu delovnega dneva voznika).